افرادی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت دیپلم یا پیش دانشگاهی می گیرند و یا ترک تحصیل می کنند چه مدت مهلت معرفی دارند؟

جواب: این افراد از اول ماهی که طی آن وارد سن 19 سالگی می شوند به مدت 6 ماه مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص نمایند.