معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به بیماریهای غدد پاراتیروئید

الف)هیپرپاراتیروئیدی: معاف دائم

ب) هیپوپاراتیروئیدی: معاف دائم