معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به بیماریهای غدد فوق کلیوی

الف) پرکاری غده فوق کلیوی: معاف دائم

ب) کم کاری غده فوق کلیوی: معاف دائم

بند 5: ژنیکوماستی شدید که با انجام سونوگرافی بافت فیبروندولار گزارش شده باشد و در ارزیابی مراحل رشد بلوغ در حد تانر3 و یا بالاتر (جنس مؤنث ) باشد: معاف دائم

بند 6: سندروم کلاین فلترو سندرم کالمن: معاف دائم