معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به بیماریهای تغذیه و متابولیک

الف) دیابت قندی تیپI: معاف دائم

ب) دیابت غیر وابسته به انسولین (تیپ II) که با وجود درمان، هموگلوبین A1C بالاتر از 7 وقند ناشتای بیش از 126 اثبات شده طی بستری در مراکز درمانی نیروهای مسلح ویا دانشگاهی داشته باشد: معاف دائم

ج) هیپرانسولینیسم همراه با هیپوگلیسمی اثبات شده در مراکز درمانی نیروهای مسلح و یا دانشگاهی: معاف دائم

بند 9: مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین