معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به سارکوئیدوز

الف) نوع منتشر با درگیری بیش از 25درصد سطح بدن: معاف دائم

ب) در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی

بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس، رکلین هوزن، آلبینیسم، گزرودرماپیگمانتوزا، پورفیری: معاف دائم